• پروژه دانشجویی سالن آرایشی بهداشتی به زبان html css

  • پروژه دانشجویی سالن آرایشی بهداشتی به زبان php

  • پروژه دانشجویی گالری تصاویر به زبان php

  • پروژه دانشجویی گالری تصاویر به زبان html css

  • آشنایی کامل با رشته ها و توابع رشته ای در ویژوال بیسیک . نت

  • آشنایی کامل با حلقه های تکرار در ویژوال بیسیک

  • آشنایی با دستور  Select Case در ویژوال بیسیک

  • آشنایی کامل با دستور if در ویژوال بیسیک . نت

  • توابع درونی ویژوال بیسیک . نت

  • آشنایی با کنترل های ویژوال بیسیک

آشنایی کامل با رشته ها و توابع رشته ای در ویژوال بیسیک . نت

در این فصل می خواهیم درمورد پردازش هایی که می توان در ویژوال بیسیک بر روی رشته و نویسه انجام داد آشنا شویم . مطالبی را که در این فصل بیان خواهیم کرد ، برای ایجاد ویراستار های متن ، واژه پردازها و سایر نرم افزارهایی که به نحوی با متن سر و کار دارند […]

آشنایی کامل با حلقه های تکرار در ویژوال بیسیک

حلقه های تکرار در انجام عملیات کامپیوتری ، بعضی از اعمال به دفعات تکرار می شوند . به عنوان مثال ، خواندن نام و معدل ۱۰۰ دانش آموز و محاسبه ی معدل آنها و … ، نمونه هایی از این عملیات تکراری هستند. برای انجام این گونه عملیات ، در تمام زبان های برنامه نویسی […]

آشنایی با دستور  Select Case در ویژوال بیسیک

دستور  Select Case این دستور یک عبارت دریافت می کند و بسته به مقدار آن عبارت اجرای برنامه را به یکی از بلوکهایش هدایت می کند. بهترین روش برای بررسی شرط های چند گانه است .اگر تعداد دستورهای if تو در تو از سه یا چهار عدد بیشتر شود ، برنامه بسیار پیچیده خواهد شد […]

آشنایی کامل با دستور if در ویژوال بیسیک . نت

در حالت عادی ، دستورات برنامه از اولین دستور به آخرین دستور اجرا می شوند . اگر بخواهیم بعضی از دستورات چندین بار اجرا شوند و بعضی دیگر از دستورات تحت شرایط خاصی اجرا شوند و بعضی دیگر اجرا نشوند ، از ساختارهای کنترلی استفاده می کنیم . ساختارهای کنترلی به دو دسته کلی تقسیم […]

توابع درونی ویژوال بیسیک . نت

توابع ذاتی ویژوال بیسیک .نت توابع داخلی ویژوال بیسیک برای انجام کارهای محاسباتی ، i/o و از این قبیل هستندتوابع دارای ویژگی های مشترکی به شرح زیر هستند: معمولا برای اینکه تابع کار خود را انجام دهد باید یک یا چند مقدار به آن داده شود (البته توابعی هم وجود دارند که ورودی نمی گیرند).با […]

آشنایی با کنترل های ویژوال بیسیک

اشیا در ویژوال بیسیک کنترل(شیء) دکمه[Button] از این کنترل می توان برای شروع ، توقف ، و پایان یک فرایند استفاده کرد همچنین به کاربر می توان امکان داد عملیات مختلفی را که با مقدار دهی به مشخصه ها قابل انجام نیست ، انجام دهد ؛ مانند بستن یک فرم ، باز کردن فرم دیگر […]